چین لینک

رابطی بین قرارداد هوشمند و داده های دنیای واقعی

خرید چین لینک قیمت چین لینک و سایر ارزهای دیجیتال

ماهیت چین لینک چیست؟

مالکیت شبکه چین لینک متعلق به پیام رسان معروف لاین Line است. لاین از اولین شرکت هایی است که بلاک چین اختصاصی و ارز بومی خود را ایجاد کرد. این شرکت بلاک چین و ارز خود را از طریق یک شرکت تابع جدید مستقر در سنگاپور به نام Line tuhplmst راه اندازی کرده است. هدف از راه اندازی تامین اطلاعات مورد نیاز قراردادهای هوشمند است.

روش کار چین لینک چگونه است؟

چن لینک قراردادهای هوشمند را به ورودی ها و خروجی های مورد نیاز آن وصل می کند. جهت ساختن یک قرارداد هوشمند و کارا نیازمند این نکته هستیم که قرارداد از چندین ورودی متغیر استفاده کند تا عملکرد آن بهتر باشدو ضمنا این نیاز توام وجود دارد که چندین خروجی داشته باشد. اثر وجود این خروجی ها اینست که قرارداد می تواند بر روی محیط خود اثر گذار باشد. قراردادهای هوشمند از محیط خارجی یک سری داده را دریافت کرده و در انتها یک سری خروجی می دهند. نکته ای که در اینجا مطرح است اینست که این قراردادها نمی توانند این ارتباط با محیط را به صورت مستقیم داشته باشند، اینجا به یک واسطه امن نیازمندیم. در اینجا نقش یک واسط امن بسیار مهم می شود. زیرا تمامی ورودی ها و خروجی های قراردادها از طریق همین واسطه انجام می پذیرد. چین لینک قراردادهای هوشمند را با تکیه بر بستر اوراکل که از آن استفاده می کند با تعداد گره های زیادی حل می کند.

کاربردهای چین لینک

چین لینک با استفاده از یک شبکه غیر متمرکز از اوراکل هایی (مثل Ap2 ها) اطلاعات به موقع و دقیق مورد نیاز قراردادهای هوشمند را فراهم می کند. این اطلاعات برای اجرای موثر و دقیق قراردادهای هوشمند بسیار حیاتی هستند، چرا که اطلاعات مورد نیاز در دل خود زنجیره وجود و به یک روش قابل اعتماد برای آنها در زنجیره نیاز است. در این حالت قراردادهای هوشمندی که از خدمات شبکه چین لینک استفاده می کنند هزینه آن را با توکن Link پرداخت می کنند.

مزایای چین لینک

مشارکت با گوگل

یکی بودن با اتریوم

بازگشت